วัยรุ่นไอซ์แลนด์ไม่ ‘เสพยา’ : พวกเขาแค่ไม่ว่าง และมีอะไรทำ

จะแก้ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น ก็จะต้องเข้าใจวัยรุ่นให้ลึกซึ้งถึงกระบวนการทำงานทางสมอง ถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆ

บอกเด็กๆ อย่างไร เรื่องความตายและการพลัดพราก

การแสดงความเสียใจ และร้องไห้อย่างเปิดเผย ทำให้เด็กๆ แข็งแกร่งกว่าผู้ใหญ่เสียอีก การแสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างอิสระ ช่วยฝึกให้เด็กๆ แชร์ความคิด ความรู้สึกได้อย่างสบายใจ โดยไม่กังวล แค่่บอกเขาตรงๆ เท่านั้นว่าเกิดอะไรขึ้น

ปล่อยให้ลูก โกรธ เศร้า เหงา กลัว เขาจะได้เติบโตทั้งตัวและหัวใจ

สุข เศร้า เหงา โกรธ มาด้วยกันเสมอ ถ้าเด็กๆ ได้สัมผัสอารมณ์บูดเหล่านั้นด้วยตัวเอง เขาจะเรียนรู้จัดการได้อย่างถูกต้องสมวัย

เพราะความรู้ปัจจุบันไม่เพียงพอ ‘โรงเรียนอนาคต’ จะทำให้เด็กอยู่รอดและไปต่อในโลกที่เปลี่ยนแปลง

เปิดโรงเรียนอนาคต โรงเรียนที่เชื่อว่าความรู้ในปัจจุบันไม่เพียงพออีกต่อไปในศตวรรษที่ 21 ที่นี่นักเรียนต้องกิน นอน เรียนอยู่ด้วยกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่จะใช้ชีวิตในโลกอนาคต

พลังบวกมหาศาลในสนามเด็กเล่น

เมื่อเด็กๆ โตขึ้น เขาจะเป็นส่วนหนึ่งหรือแปลกแยกของสังคม สนามเด็กเล่นมีส่วนสำคัญ เพราะเป็นภาพจำลองของการเข้าสังคม มีการแบ่งปัน แย่งชิง รวมกลุ่มและกีดกัน ช่วยเหลือและทอดทิ้ง

1 2 3 8