ไม่ให้สอบเข้า ป.1 แล้วจะให้ทำอย่างไร

ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ… ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีทั้งคนยกมือสนับสนุนและตั้งคำถาม ประเด็นเรื่องเจตนาดีในการให้ความสำคัญกับเด็กตัวเล็กๆ นั้นก็พอเข้าใจได้ แต่ที่หลายคนสงสัยคือ หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่าน กระทั่งนำไปสู่ขั้นตอนนำสู่การปฏิบัติ หนึ่งในประเด็นหลักที่คนจับตาเป็นอย่างยิ่งคือ ต่อจากนี้การรับเด็กเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ ป.1 โดยวิธีสอบคัดเลือก “จะกระทำมิได้”

โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง เปลี่ยนเด็กด้วยลานกว้างและดนตรี

เบื้องหน้าคือ เด็กๆ ที่เล่นดนตรี ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน ที่เรารัวไลค์แอนด์เลิฟผ่านเพจ ‘โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง’ เบื้องหลังคือ คำขู่แกมหยอกจากครูว่า ถ้าเทคเดียวผ่าน จะพาไปกระโดดน้ำ เก็บเห็ด และ เข้าป่า ซึ่งหาไม่ได้ในโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์ เบื้องหลังยิ่งกว่านั้น คือ นิสัยที่เปลี่ยนไปของเด็กแต่ละคน

ละครเวทีของเด็กสาธิตธรรมศาสตร์ ห้องเรียนจริงบนพื้นที่จำลอง

การเรียนรู้ของเด็กสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการละครเวที ที่ทำให้พวกเขาได้คิด วางแผน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

เดชรัต & แดนไท สุขกำเนิด: พ่อลูกเท่ากันในจักรวาลบอร์ดเกม

เดชรัต และ แดนไท สุขกำเนิด สองพ่อลูกที่ติดกับดักของบอร์ดเกม อันพาทั้งคู่ไปสู่ความสัมพันธ์อีกแบบ และสำคัญกว่านั้นคือพาไปสู่โลกจำลองที่เต็มไปด้วยความรู้

ไพลิน ลิ้มวัฒนชัย: ใครว่าครูแนะแนวเป็นเพื่อนกับนักเรียนไม่ได้

ครูหยกฟ้า ไพลิน ลิ้มวัฒนชัย คุณครูแนะแนว โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เผย 5 ปัญหาที่เด็กเดินเข้ามาปรึกษามากที่สุด และหลักคิดความเป็นเพื่อนระหว่างครูกับนักเรียน

1 2 3 4