แว้นขายไข่ สั่งไลน์ได้นะครับ

‘แบงค์-เดช-ลิด’ 3 เด็กหนุ่มที่ชื่นชอบการแว้นรถจักรยานยนต์ หันมาเลี้ยงไก่-ขายไข่ สร้างรายได้และเพิ่มคุณค่าในตัวเอง

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา: ฟังเสียงลูก-ลดเสียงเรา ประสบการณ์เก่าใช้ไม่ได้กับอนาคต

‘ลดเสียงของตัวเองและฟังเสียงลูกให้มากขึ้น’ เคล็ดลับการเลี้ยงลูกแบบ ‘ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา’ เพราะเชื่อว่าความรู้เดิมอาจใช้ไม่ได้กับโลกอนาคต

TALK LIKE TED: พูดแบบนี้ถึงจะมีคนฟัง

การพูดแบบTED-พูดแล้วมีคนฟัง ไม่ได้ตั้งต้นแค่ ‘คนพูด’ เพียงอย่างเดียว กลับต้องผสมผสานแก่นหรือ ‘ไอเดีย’ รวมกับพลังของการสื่อสารด้วย ในเมื่อ ‘เด็กสมัยนี้’ พูดแล้วไม่มีใครฟัง พวกเขาจึงต้องใช้ไอเดียพูดแทน

พี่ปอสอง ห้องครูน้ำนิ่ง: เมื่อเด็กอ่านไม่ออก และครูเบื่อห้องเรียน

ชวนไปดูห้องเรียนของเด็ก ป.2 ห้องครูน้ำนิ่ง โรงเรียนบ้านโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ครูสอนอย่างไร เด็กเรียนแบบไหน และอะไรที่เราเรียกว่าความรู้คู่ความสุข

ไม่ให้สอบเข้า ป.1 แล้วจะให้ทำอย่างไร

ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ… ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีทั้งคนยกมือสนับสนุนและตั้งคำถาม ประเด็นเรื่องเจตนาดีในการให้ความสำคัญกับเด็กตัวเล็กๆ นั้นก็พอเข้าใจได้ แต่ที่หลายคนสงสัยคือ หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่าน กระทั่งนำไปสู่ขั้นตอนนำสู่การปฏิบัติ หนึ่งในประเด็นหลักที่คนจับตาเป็นอย่างยิ่งคือ ต่อจากนี้การรับเด็กเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ ป.1 โดยวิธีสอบคัดเลือก “จะกระทำมิได้”

1 2 3 4 5