School of Rap พ่นไรห์มไล่ความกลัว ค้นหาตัวตน กับ ‘ครูเอ็ม’ Rap is Now

ครูเอ็ม ครูภาษาอังกฤษสอนระดับมัธยม แต่อีกฉากหนึ่งเขาคือ NAZESUS แรปเปอร์ผู้ที่ทุกคนไร้ข้อกังขาในความสามารถ ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบฉบับครูเอ็ม คือการฝึกให้นักเรียนใช้ WHAT, WHY, HOW เพราะจะช่วยให้เด็กหาคำตอบและตั้งคำถามด้วยตัวเอง ได้ฝึกคิดมากกว่าการนั่งท่องศัพท์

แว้นขายไข่ สั่งไลน์ได้นะครับ

‘แบงค์-เดช-ลิด’ 3 เด็กหนุ่มที่ชื่นชอบการแว้นรถจักรยานยนต์ หันมาเลี้ยงไก่-ขายไข่ สร้างรายได้และเพิ่มคุณค่าในตัวเอง

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา: ฟังเสียงลูก-ลดเสียงเรา ประสบการณ์เก่าใช้ไม่ได้กับอนาคต

‘ลดเสียงของตัวเองและฟังเสียงลูกให้มากขึ้น’ เคล็ดลับการเลี้ยงลูกแบบ ‘ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา’ เพราะเชื่อว่าความรู้เดิมอาจใช้ไม่ได้กับโลกอนาคต

TALK LIKE TED: พูดแบบนี้ถึงจะมีคนฟัง

การพูดแบบTED-พูดแล้วมีคนฟัง ไม่ได้ตั้งต้นแค่ ‘คนพูด’ เพียงอย่างเดียว กลับต้องผสมผสานแก่นหรือ ‘ไอเดีย’ รวมกับพลังของการสื่อสารด้วย ในเมื่อ ‘เด็กสมัยนี้’ พูดแล้วไม่มีใครฟัง พวกเขาจึงต้องใช้ไอเดียพูดแทน

พี่ปอสอง ห้องครูน้ำนิ่ง: เมื่อเด็กอ่านไม่ออก และครูเบื่อห้องเรียน

ชวนไปดูห้องเรียนของเด็ก ป.2 ห้องครูน้ำนิ่ง โรงเรียนบ้านโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ครูสอนอย่างไร เด็กเรียนแบบไหน และอะไรที่เราเรียกว่าความรู้คู่ความสุข

1 2 3 4