ดนตรีบำบัดสร้างจังหวะของลูกให้ตรงกับจังหวะของโลก

ดนตรีตามแนวทางมนุษยปรัชญาทำงานได้สองแบบคือช่วยเรื่องพัฒนาการและเยียวยา ดูวิธีการออกแบบดีไซน์โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือของ ครูมัย นักดนตรีบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาและครูสอนดนตรีในโรงเรียนวอลดอร์ฟ

การศึกษา ‘ป้า’ ออกแบบเองได้: ทองคำ เจือไทย นักวิจัยปูแสมที่เสกท้องร่องเป็นห้องเรียน

ทำไมอาชีพจับปูแสมถึงหายไปจากชุมชน สู่การลงมือพาเด็กในโรงเรียนหาคำตอบแบบบ้านๆ ออกไปคุยกับคนจับปู ไปศึกษาชีวิตปู ไปดูว่าปูอยู่อย่างไร กินอะไร แล้วทำไมมันหายไป ทั้งหมดคือกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผ่านการลงมือทำ และไปสัมผัสประสบการณ์จริง โดยไม่ต้องเปิดตำรา

The old man but young@heart สูงวัย ใคร? ห้ามเรียนรู้

สามสุภาพบุรุษสูงวัย ที่ไม่อนุญาตให้อายุมาเป็นข้ออ้างในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ แถมด้วยจุดแข็งคือความเข้าใจ มองโลกยุค Disruption อย่างสดใสและมีวุฒิภาวะ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆ วัน

รวิศ หาญอุตสาหะ: คนรุ่นใหม่แบบไหนที่นายจ้างอยากทำงานด้วย

รวิศ หาญอุตสาหะ ในฐานะ CEO ผู้ปรับลุคผงหอมศรีจันทร์ให้กลับมาเดินได้ใหม่ในรันเวย์ภายใต้ชื่อ Srichand Cosmetics บอกว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากทำงานด้วยในศตวรรษที่ 21 คือ คนที่มีวินัย รู้จักตัวเอง และให้ความสำคัญกับทัศนคติ

โรงเรียนไม้ไผ่ มีชัยพัฒนา ทุกคาบคือทักษะชีวิต

ธงของโรงเรียนมีชัยพัฒนา คือ เน้นให้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ผ่านการเรียนการสอนที่พาเด็กตั้งคำถามและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้เด็กอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21

คนไม่มีความรู้=คนไม่มีอำนาจ?

‘นิ้วกลม’ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ตัวแทนผลผลิตของการศึกษาแห่งประเทศไทย บอกว่า ความรู้คืออำนาจ ครูไม่ได้แค่ฉลาดหรือมีความรู้มากกว่าเรา เพียงแค่เขามีอำนาจมากกว่า ซึ่งการนิยามตามระบบเช่นนี้ อาจทำให้คนนอกวงจรกลายเป็นคนไม่รู้จริงไปหมด ความรู้สึกนี้ทำให้เกิดความสูงต่ำในโรงเรียน นักเรียนรู้สึกว่าไม่มีทางเท่ากับครูได้ นี่คือเรื่องอันตราย

1 2 3 4