4 กุญแจสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ต่างจากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ใช่เพื่อไปต่อาสู้กับคนอื่น หากเพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างจุดแข็ง ซ่อมจุดอ่อน กุญแจ 4 ดอกนี้จะช่วยไขและผลักไปสู่ การเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

คาแรกเตอร์สำคัญ 24 ข้อ: เป้าหมายการศึกษาสากลและคุณภาพชีวิตคนรุ่นใหม่

เราทุกคนมีจุดแข็ง จุดแข็งที่สามารถฝึกฝนให้เกิดการยอมรับและแสดงออกมาให้ผู้อื่นได้เห็น จนกลายเป็นตัวตนของตัวเองที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเรา

เปลี่ยนโรค เปลี่ยว เหงา ซึมเซา เป็นโลกใหม่: 5 วิธีช่วยให้วัยรุ่นรู้สึกดีกับตัวเอง

ไม่เห็นอกเห็นใจตัวเอง ไม่ชอบตัวเอง ไม่เห็นคุณค่าตัวเอง อยากเป็นคนสมบูรณ์แบบ คือปัญหาที่วัยรุ่นกำลังเผชิญ ถ้าพวกเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่สายเกินแก้ คือ ไม่มีความเชื่อมั่น ไม่ยอมรับและนับถือตัวเองในที่สุด แต่ทั้งหมดนี้แก้ได้โดย สร้างการรับรู้ตัวตนเชิงบวก

เรียนอย่างไรให้ ‘ความรู้ท่วมหัว ยังเอาตัวรอด’

เอาตัวรอดจาก ‘ขอบ’ ข้อจำกัดตัวเอง ชวนคุยว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ทั้งเด็ก ทั้งที่สนใจวิชาการ และผู้ที่ชอบทำกิจกรรมหรือสนใจพัฒนาทักษะชีวิตด้านอื่น ต่างได้พัฒนาศักยภาพ เอาตัวเองให้รอดจาก ‘ขอบ’ ข้อจำกัดของตัวเอง

‘ผิดได้ พลาดเป็น’ คือโอกาสการเรียนรู้ของลูก

การกลัวความผิดพลาด ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกลุ่มผู้ใหญ่ แต่ถ่ายทอดสู่กลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ซึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จ ขณะที่ยิ่งอายุน้อยเท่าไรยิ่งดี

1 2