ความเหมือนต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset เมื่อเด็กๆ ต้องเรียนรู้และบางครั้งก็ทำผิดพลาด ท่าทีของผู้หลักผู้ใหญ่ส่งผลอะไรต่อเด็กๆ บ้าง

What is Growth Mindset?

Ingographic อธิบายแนวคิดของ Growth Mindset และ Fixed Mindset ที่ส่งผลต่อกรอบความคิดของมนุษย์ที่สำคัญ

1 62 63 64