Road Safety: ลูกฮึดจากเยาวชนหลังคำถาม ‘ทำไม่ได้ หรือ แค่ยังทำไม่ได้?’

อ้วน-คำรณ นิ่มอนงค์ โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก เคยเป็นคนที่รู้สึกท้อถอยกับการทำอะไรบางอย่าง จนถึงขั้นถอดใจ เพียงแต่เขาตั้งข้อสงสัยว่า เขาทำไม่ได้ หรือ ‘ยัง’ ทำไม่ได้กันแน่?!

จะอยู่กับ ‘สิ่งที่ต้องทำ’ ด้วยความ ‘หลงใหล’ ไปพร้อมกันได้อย่างไร?

ปัญหาโลกแตกของวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเอง คือเลือกจะทำสิ่งที่ตัวเอง ‘หลงใหล’ หรือสิ่งที่ ‘ทำเงินได้’ ดีกว่ากัน แต่เมื่อชีวิตต้องเลือก เราจะอยู่กับ ‘สิ่งที่ต้องทำ’ และหลงใหลไปด้วยได้อย่างไร?

รวมคำพูดที่ทำร้ายและทำลาย ‘ความฉลาด’ ของลูกคุณ

ความผิดพลาดของพ่อแม่ของปัญญาคือ หลงสร้าง ‘กระบวนทัศน์หยุดนิ่ง’ ให้แก่ลูก และรู้ไหมว่า คำพูดเหล่านี้ แท้จริงแล้วทำร้ายทำลายความคิดของลูกคุณได้

ความฉลาดสร้างได้

ในอดีตคนเราเชื่อว่า ‘ความเก่ง’ หรือ ‘ความฉลาด’ เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ไม่สามารถสร้างหรือพัฒนาได้ แต่โลกยุคปัจจุบันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด มนุษย์เราจะเก่งได้ต้องพบทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวด้วยกันทั้งสิ้น

นิสัย 5 อย่างของพ่อแม่ สอนลูกให้มีความเพียร

นิสัย ‘ไม่เกียจคร้าน’ และ ‘กล้าหาญไม่ท้อถอย’ ของเด็กๆ ไม่ได้ถูกสร้างเพียงวันเดียว แต่มาจากกำลังใจ แบบอย่าง และการยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นหลังพิงให้กับลูกๆ

1 53 54 55 56