สังคมแบบนี้ เด็กๆ ถึงจะ ‘อยู่ดีและมีความสุข’

การรู้สึกดีและมีความสุขกับชีวิต จะเกิดเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่มีอารมณ์เชิงบวก ,รู้สึกพอใจกับชีวิต และใช้ชีวิ ปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้ แต่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความอยู่ดีและมีสุขกันทั้งหมด

Our Darkest Night เกมสายดาร์คของเด็กมัธยม บ่มจาก Passion

Our Darkest Night เกมสายดาร์คที่ปันและเพื่อนสร้างขึ้นจาก Passion ซึ่งจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ยอมเดินออกจาก Comfort Zone โดยมีครอบครัวและครูคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน: แค่คำว่า ‘กาลครั้งหนึ่ง’ ก็เปลี่ยนโลกได้

บันทึกคุณแม่ นักอ่านนิทานเล่มนี้ อาจไม่ใชฮาวทูสรุปการเลี้ยงลูกที่ถูกที่สุด แต่อย่างน้อยก็ผ่านการลองผิดลองถูกแล้วพิสูจน์ว่าเวิร์คจากแม่โบ น้องวาวา และน้องดิน

ภูเขาน้ำแข็งในใจเด็ก พ่อแม่คือคนก่อ

รอยแผลของแต่ละคนอาจแตกต่าง มีได้หลายรอยแผล และผู้ที่ทำให้เกิดรอยแผลใหญ่และหนักแน่นที่สุด คือ สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะ พ่อ แม่ และปัญหาจากความสัมพันธ์ของคนทั้งสอง ประสบการณ์ต่างๆ ทำให้ลูกสร้าง ‘กลไกป้องกันตัวเองเมื่อเกิดความเครียด’ หรือภูเขาน้ำแข็ง

โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง เปลี่ยนเด็กด้วยลานกว้างและดนตรี

เบื้องหน้าคือ เด็กๆ ที่เล่นดนตรี ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน ที่เรารัวไลค์แอนด์เลิฟผ่านเพจ ‘โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง’ เบื้องหลังคือ คำขู่แกมหยอกจากครูว่า ถ้าเทคเดียวผ่าน จะพาไปกระโดดน้ำ เก็บเห็ด และ เข้าป่า ซึ่งหาไม่ได้ในโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์ เบื้องหลังยิ่งกว่านั้น คือ นิสัยที่เปลี่ยนไปของเด็กแต่ละคน

ภาวะผู้นำ ลักษณะนิสัยดีที่พ่อแม่ร่วมสร้าง

การสอนให้เด็กมีภาวะผู้นำที่มีคุณธรรมและเคารพในความแตกต่างตั้งแต่เล็กจะช่วยให้พวกเขารับมือกับความกดดันที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะเมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นได้

1 28 29 30 31 32 46