Sex Education ควรรู้ของเด็กวัย 5-8 ปี

ร่างกายของเรา เราเป็นเจ้าของ อวัยวะที่เป็นสิ่งสงวน เช่น ปาก หัวนม หน้าอก อวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง สะโพก ฯลฯ ไม่มีใครมีสิทธิมาจับหรือสัมผัสได้ แม้แต่ตัวเด็กเองก็ไม่มีสิทธิสัมผัสอวัยวะส่วนตัวของเด็กคนอื่น

ทำไมเด็กๆ จึงไม่ควรสอบเข้า ป.1

ไม่มีจินตนาการ เครียด ซึมเศร้า ไม่มีความสุข โดนทำลาย self ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดทักษะทางสังคม บั่นทอนความสัมพันธ์ครอบครัว ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกน้อย เมื่อพ่อแม่บังคับให้พวกเขาต้องสอบเข้า ป.1

4 Senses เข้าใจวัยรุ่น : อะไรทำให้เขาอยากใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

“เขาอยากมีชีวิตที่มีความหมาย อยากเป็นคนที่เก่ง” คือเป้าหมายของวัยรุ่น (15-21 ปี) อะไรที่ทำให้เขาคิดแบบนี้? ชวนทำความเข้าใจผ่าน Senses ทั้งสี่ใน The Twelve Senses

ลูกคือคนกำหนด ‘เป้าหมาย’ 8 เคล็ดลับง่ายๆ เพื่ออยู่ทีมเดียวกับลูก

พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ใกล้ชิด ทำหน้าที่เป็น ‘พี่เลี้ยง’ ช่วยเด็กๆ ค้นหาเป้าหมายได้ ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย แม้ผลสุดท้าย เป้าหมายอาจจะยังไม่ชัด แต่ที่ชัดเจนคือ ความเข้าใจเพราะเขยิบเข้าใกล้และฟังกันมากขึ้น

จง เถียง กับ ลูก

การเถียงอย่างสร้างสรรค์ หรือ การโต้แย้งด้วยเหตุผล คือ ผลงานอันเยี่ยมยอดซึ่งเกิดจากทักษะในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ที่จะแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ คัดกรองและทดสอบซ้ำไปซ้ำมาว่ามันมีน้ำหนักเพียงพอต่อการโต้แย้งหรือไม่

1 2 3 4 5 6 8