5 จิตสำคัญ แห่งศตวรรษที่ 21

จิต 5 แบบ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่พ่อแม่และโรงเรียนต้องติดตั้งให้ลูกหลานเยาวชนทุกคนในโลกยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 คือ จิตวิทยาการ, จิตแห่งการสังเคราะห์, จิตแห่งการสร้างสรรค์, จิตแห่งการเคารพ และ จิตแห่งคุณธรรม 

3 ขั้น ตัดตอน ก่อนปรี๊ดใส่ลูก

ตั้งแกน-ปล่อยพลัง-สร้างเกราะ: 3 เทคนิคที่จะช่วยพ่อแม่ดึงสติ ดึงสมาธิของตัวเองให้กลับมาและผ่อนคลาย ก่อนจะปรื๊ดแตกใส่ลูก

5 หลัก เลี้ยงลูกเชิงบวกแบบ ‘Triple P’

หลักการเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบ ‘ทริปเปิลพี’ (Positive Parenting Program) เป็นการเลี้ยงดูที่ทุกฝ่ายต่างก็เป็นสุข เพราะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ เน้นการสื่อสาร และสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ขณะเดียวกันก็เป็นการเลี้ยงดูแบบใส่ใจในความรู้สึก พฤติกรรม และพัฒนาการ อย่างไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน มีพื้นฐานง่ายๆ มีอยู่ 5 ข้อ

4 กุญแจสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ต่างจากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ใช่เพื่อไปต่อาสู้กับคนอื่น หากเพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างจุดแข็ง ซ่อมจุดอ่อน กุญแจ 4 ดอกนี้จะช่วยไขและผลักไปสู่ การเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

เก็บความเชื่อเก่าเข้ากรุ แค่ครู ‘แคร์เด็ก’ วินัยในห้องเรียนก็เกิด

ครูควรละทิ้งความเชื่อเก่าๆ เปลี่ยนมาสร้างความไว้ใจและวินัยเชิงบวกในห้องเรียน ด้วยวิธีง่ายๆ แค่แสดงออกว่า ‘แคร์เด็ก’

เพราะทำผิดเท่ากับโดนลงโทษ ลูกจึงโกหก

จริงๆ แล้ว พฤติกรรมโกหกอาจไม่มีจริงในเด็ก เพราะเด็กไม่ได้มีความเข้าใจว่าโกหกคืออะไร เขาจึงต้องแสดงออกโดยการไม่พูดความจริง เพราะคิดว่าทำแบบนี้พ่อแม่จะชอบและพอใจ ฉะนั้นวิธีรับมือที่ดีที่สุดคือการไม่ถามว่าทำไม ไม่คาดคั้น ไม่ซ้ำเติม บอกเขาตรงๆ ว่า ‘ไม่อยากให้ทำแบบนี้’ แนะนำวิธีที่ลูกสามารถพูดความจริงกับเราได้ รวมถึงหมั่นทบทวนตัวเองอีกด้วย

1 2 3 4 5 9