3 ขั้นตอนเช็คลูก ก่อนไปหาจิตแพทย์/นักจิตวิทยา

3 วิธีที่นักจิตวิทยา แนะนำให้คนในครอบครัวเช็คให้ชัวร์ก่อนพาลูกมาหาหมอ คือ 1.หาสาเหตุว่าทำไมลูกถึงไม่ฟังเรา 2.เช็คความสัมพันธ์ของเรากับลูกว่าช่วงนี้เป็นอย่างไร 3.เช็คอาการทางกายว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่

11 วิธี ฝึกเด็กๆ พร้อมเป็นผู้นำ

เพราะ ‘ภาวะความเป็นผู้นำ’ หรือ Leadership คือ 1 ใน 16 ทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีได้ไม่ยากหากฝึกตั้งแต่เด็กๆ นี่คือ 11 วิธีสร้างความเป็นผู้นำให้เด็กแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน และยังเพิ่มการตีความด้วยว่า วิธีดังกล่าวนี้ สร้างอุปนิสัยภายในอะไรให้พวกเขา

5E: คิดจริง ทำจริงแบบผู้ประกอบการ

Entrepreneurship คือหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายในธุรกิจ ผู้เรียนจะต้องไม่กลัวปัญหา มองเห็นโอกาส มีไอเดียแปลกใหม่และรู้วิธีนำไอเดียนั้นมาสร้างนวัตกรรมหรือบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ ประกอบไปด้วย 5E คือ Environment, Economy, Entrepreneurs, Enterprise, Enterprise

5 จิตสำคัญ แห่งศตวรรษที่ 21

จิต 5 แบบ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่พ่อแม่และโรงเรียนต้องติดตั้งให้ลูกหลานเยาวชนทุกคนในโลกยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 คือ จิตวิทยาการ, จิตแห่งการสังเคราะห์, จิตแห่งการสร้างสรรค์, จิตแห่งการเคารพ และ จิตแห่งคุณธรรม 

3 ขั้น ตัดตอน ก่อนปรี๊ดใส่ลูก

ตั้งแกน-ปล่อยพลัง-สร้างเกราะ: 3 เทคนิคที่จะช่วยพ่อแม่ดึงสติ ดึงสมาธิของตัวเองให้กลับมาและผ่อนคลาย ก่อนจะปรื๊ดแตกใส่ลูก

5 หลัก เลี้ยงลูกเชิงบวกแบบ ‘Triple P’

หลักการเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบ ‘ทริปเปิลพี’ (Positive Parenting Program) เป็นการเลี้ยงดูที่ทุกฝ่ายต่างก็เป็นสุข เพราะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ เน้นการสื่อสาร และสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ขณะเดียวกันก็เป็นการเลี้ยงดูแบบใส่ใจในความรู้สึก พฤติกรรม และพัฒนาการ อย่างไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน มีพื้นฐานง่ายๆ มีอยู่ 5 ข้อ

1 2 3 4 8