เปิดใจ-รับฟัง ช่วยวัยรุ่นแก้ปัญหาอย่างนักจิตวิทยาโรงเรียน

วัย 12-15 คือวัยที่สมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนเหตุผล ยังทำงานไม่เต็มที่เท่ากับสมองส่วนกลางที่ทำงานด้านอารมณ์ เมื่อปัญหาเข้ามา เขาอาจยังไม่รู้วิธีแก้ และนี่คือ 4 ขั้นตอนเปิดใจ รับฟังวัยรุ่น โดยไม่ตัดสิน – 4 ภูมิคุ้มกันป้องกันซึมเศร้า แบบนักจิตวิทยาโรงเรียน

ลงมือทำ-ใคร่ครวญ-วิเคราะห์-ลงมือทำซ้ำ สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ

ลงมือทำ-ใคร่ครวญ-วิเคราะห์-ลงมือทำซ้ำ 4 วงจรนี้ รวมเป็น 1 วงจร ‘การเรียนรู้ จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT) โดย ดร.เดวิด เอ. โคล์บ (Dr.David A. Kolb) นักทฤษฎีการศึกษา ที่เชื่อว่า หัวใจของการศึกษา คือ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

การจะเข้าถึงความรู้อย่างแท้จริง ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งครูสามารถสร้างการเรียนรู้แบบนี้ได้ผ่าน ‘ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

เป้าหมายและหลักสูตร Coding ป.1 – ป.6

Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณบรรจุอยู่ในกลุ่มสาระเทคโนโลยีที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ นี่คือเป้าหมายของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) แยกตามชั้นปี เริ่มตั้งแต่ ป.1-6

S.M.A.R.T goal ตั้งเป้าหมายให้ชัด ใกล้ ใช่ และจริง – ไม่ล้มเหลวแน่นอน

S.M.A.R.T. goal คือ การตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีปลายทางชัดเจน เพราะที่ผ่านมาเรามักล้มเหลวเพราะแผนที่วางไว้คลุมเครือและสับสน เป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีการวัดผลที่แน่นอน มีจุดเช็คพอยท์ คอยประเมินเราทุกๆ ระยะว่าที่ผ่านมาว่าเรามาถูกทางแล้วหรือยัง  

3 ขั้นตอนเช็คลูก ก่อนไปหาจิตแพทย์/นักจิตวิทยา

3 วิธีที่นักจิตวิทยา แนะนำให้คนในครอบครัวเช็คให้ชัวร์ก่อนพาลูกมาหาหมอ คือ 1.หาสาเหตุว่าทำไมลูกถึงไม่ฟังเรา 2.เช็คความสัมพันธ์ของเรากับลูกว่าช่วงนี้เป็นอย่างไร 3.เช็คอาการทางกายว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่

1 2 3 4 9