7 คาแรคเตอร์ของเด็กเจนฯ อัลฟ่า

ทำความเข้าใจและรู้ที่มาที่ไปในธรรมชาติของเด็กๆ เจนอัลฟ่า (เกิดตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป) ว่าเขาเป็นอย่างไร ทำไมเขาคิดและทำอย่างนี้

เรียนรู้ตามอัธยาศัย “เรียนในเรื่องที่อยาก ถึงยากก็อยากลอง”

เมื่อเด็กมีวิธีการเรียนรู้ ความชอบ ความสนใจ และแพชชั่น ไม่เหมือนกัน จึงต้องจัดการเรียนรูปแบบใหม่เพื่อให้เหมาะสม ทำความรู้จักกับการเรียนรู้ แบบ Personalized learning หรือการเรียนตามอัธยาศัย ว่าคืออะไร และเด็กต้องเรียนอย่างไรบ้าง

ดนตรีแบบไหน เหมาะกับวัยลูก

ในทางมนุษยปรัชญา ‘ดนตรี’ มีส่วนสำคัญในการสร้างมนุษย์คนหนึ่งให้เติบโตอย่างสมดุลและมีจังหวะของตัวเองที่เข้ากับโลก เช่น ไวโอลิน เชลโล เหมาะกับเด็กวัย วัยอายุ 7-14 ปี เพราะดนตรีเครื่องสายช่วยทำให้เด็กวัยนี้ที่มีความไวต่อสิ่งกระตุ้นรอบตัวมากๆ เกิดความสมดุลและสงบนิ่งขึ้น

เปิดใจ-รับฟัง ช่วยวัยรุ่นแก้ปัญหาอย่างนักจิตวิทยาโรงเรียน

วัย 12-15 คือวัยที่สมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนเหตุผล ยังทำงานไม่เต็มที่เท่ากับสมองส่วนกลางที่ทำงานด้านอารมณ์ เมื่อปัญหาเข้ามา เขาอาจยังไม่รู้วิธีแก้ และนี่คือ 4 ขั้นตอนเปิดใจ รับฟังวัยรุ่น โดยไม่ตัดสิน – 4 ภูมิคุ้มกันป้องกันซึมเศร้า แบบนักจิตวิทยาโรงเรียน

ลงมือทำ-ใคร่ครวญ-วิเคราะห์-ลงมือทำซ้ำ สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ

ลงมือทำ-ใคร่ครวญ-วิเคราะห์-ลงมือทำซ้ำ 4 วงจรนี้ รวมเป็น 1 วงจร ‘การเรียนรู้ จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT) โดย ดร.เดวิด เอ. โคล์บ (Dr.David A. Kolb) นักทฤษฎีการศึกษา ที่เชื่อว่า หัวใจของการศึกษา คือ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

การจะเข้าถึงความรู้อย่างแท้จริง ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งครูสามารถสร้างการเรียนรู้แบบนี้ได้ผ่าน ‘ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

1 2 3 8