พื้นที่ที่ 5 (The 5th space) สำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อค้นพบศักยภาพและเปลี่ยนแปลงสังคม

พื้นที่ที่ 5 (the 5th Space) คือพื้นที่ที่คนรุ่นใหม่สามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยเชื่อว่าการได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้นำ ทดลอง เรียนรู้ ล้มเหลว หรือแม้แต่ทำผิดพลาด เป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจตนเองจากภายใน ก่อนออกไปสร้างความสัมพันธ์กับภายนอก (self to society)

โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้าย ดูแลจิตใจตัวเองและคนอื่นจากการเสพข่าว

อธิบายภาวะโรคเครียดหลังภยันอันตราย (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) และการดูแลตัวเองและผู้ใกล้ชิด จากเหตุการณ์ใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา

7 คาแรคเตอร์ของเด็กเจนฯ อัลฟ่า

ทำความเข้าใจและรู้ที่มาที่ไปในธรรมชาติของเด็กๆ เจนอัลฟ่า (เกิดตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป) ว่าเขาเป็นอย่างไร ทำไมเขาคิดและทำอย่างนี้

เรียนรู้ตามอัธยาศัย “เรียนในเรื่องที่อยาก ถึงยากก็อยากลอง”

เมื่อเด็กมีวิธีการเรียนรู้ ความชอบ ความสนใจ และแพชชั่น ไม่เหมือนกัน จึงต้องจัดการเรียนรูปแบบใหม่เพื่อให้เหมาะสม ทำความรู้จักกับการเรียนรู้ แบบ Personalized learning หรือการเรียนตามอัธยาศัย ว่าคืออะไร และเด็กต้องเรียนอย่างไรบ้าง

ดนตรีแบบไหน เหมาะกับวัยลูก

ในทางมนุษยปรัชญา ‘ดนตรี’ มีส่วนสำคัญในการสร้างมนุษย์คนหนึ่งให้เติบโตอย่างสมดุลและมีจังหวะของตัวเองที่เข้ากับโลก เช่น ไวโอลิน เชลโล เหมาะกับเด็กวัย วัยอายุ 7-14 ปี เพราะดนตรีเครื่องสายช่วยทำให้เด็กวัยนี้ที่มีความไวต่อสิ่งกระตุ้นรอบตัวมากๆ เกิดความสมดุลและสงบนิ่งขึ้น

1 2 3 9