ลูกคือคนกำหนด ‘เป้าหมาย’ 8 เคล็ดลับง่ายๆ เพื่ออยู่ทีมเดียวกับลูก

พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ใกล้ชิด ทำหน้าที่เป็น ‘พี่เลี้ยง’ ช่วยเด็กๆ ค้นหาเป้าหมายได้ ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย แม้ผลสุดท้าย เป้าหมายอาจจะยังไม่ชัด แต่ที่ชัดเจนคือ ความเข้าใจเพราะเขยิบเข้าใกล้และฟังกันมากขึ้น

จง เถียง กับ ลูก

การเถียงอย่างสร้างสรรค์ หรือ การโต้แย้งด้วยเหตุผล คือ ผลงานอันเยี่ยมยอดซึ่งเกิดจากทักษะในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ที่จะแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ คัดกรองและทดสอบซ้ำไปซ้ำมาว่ามันมีน้ำหนักเพียงพอต่อการโต้แย้งหรือไม่

คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการทำงานของสมอง 2 ซีก

การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของจินตนาการและความรู้ คือการเริ่มต้นด้วยการแตกแยกย่อยไอเดียจากจินตนาการ ก่อนจะขมวดไปสู่การแก้ปัญหาในตอนท้ายด้วยความรู้

4Cs สี่ทักษะต้องมีเพื่ออนาคต – สร้างสรรค์ แก้ปัญหา สื่อสาร ร่วมงานกับคนอื่นได้

4Cs – ความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร คือ 4 ทักษะจำเป็นที่ไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จในบริบทการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

5 วิธี ลบคำพูดร้ายในใจเด็ก

อสูรร้ายคือ คำพูดเชิงลบที่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเด็กซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งนี้เป็นอันตราย เพราะจะทำให้เด็กมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง แต่พ่อแม่สามารถช่วยลูกขจัดอสูรร้ายให้หายไปได้ ด้วย 5 วิธี

1 2 3 4