นิสัย 5 อย่างของพ่อแม่ สอนลูกให้มีความเพียร

นิสัย ‘ไม่เกียจคร้าน’ และ ‘กล้าหาญไม่ท้อถอย’ ของเด็กๆ ไม่ได้ถูกสร้างเพียงวันเดียว แต่มาจากกำลังใจ แบบอย่าง และการยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นหลังพิงให้กับลูกๆ

รู้ไหมว่า ‘คำชม’ บางคำ ทำร้ายและกดดันลูกโดยไม่รู้ตัว?

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Growth Mindset คือการอวยอย่างอย่างเดียว ชื่นชมเท่านั้น หรือว่าต้องกำหนดท่าทีอย่างไร แล้วอันที่จริงการอวยตลอดเวลาส่งผลต่อเด็กอย่างไร

ความเหมือนต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset เมื่อเด็กๆ ต้องเรียนรู้และบางครั้งก็ทำผิดพลาด ท่าทีของผู้หลักผู้ใหญ่ส่งผลอะไรต่อเด็กๆ บ้าง

1 8 9 10