รู้ไหมว่า ‘คำชม’ บางคำ ทำร้ายและกดดันลูกโดยไม่รู้ตัว?

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Growth Mindset คือการอวยอย่างอย่างเดียว ชื่นชมเท่านั้น หรือว่าต้องกำหนดท่าทีอย่างไร แล้วอันที่จริงการอวยตลอดเวลาส่งผลต่อเด็กอย่างไร

ความเหมือนต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset เมื่อเด็กๆ ต้องเรียนรู้และบางครั้งก็ทำผิดพลาด ท่าทีของผู้หลักผู้ใหญ่ส่งผลอะไรต่อเด็กๆ บ้าง

1 8 9 10