4 คำถามเปลี่ยนทีมไม่เวิร์ค ให้กลายเป็นทีมเวิร์ค

เปลี่ยนทีมไม่เวิร์ค ให้กลายเป็นทีมเวิร์ค ด้วยการยอมรับธรรมชาติของความยุ่งเหยิงที่มากับงานกลุ่ม ไม่เข้าไปแทรกแซงการค้นหาคำตอบร่วมกันของทีม และ ตอบคำถาม 4 ข้อนี้ให้ได้

อย่าให้ใครว่ามั่ว เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ Fake News

เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ Fake news – บางครั้งเราก็อ่านโดยไม่คิดเลยว่านั่นเป็นข่าวจริง หรือข่าวปลอม เอริน วิลคีย์ โอห์ (Erin Wilkey Oh) จากเว็บไซต์ Common Sense Education ให้เคล็ดลับแยกข่าวจริงกับข่าวปลอมด้วย ‘คำถาม’ 5 ข้อ

คน BULLY ไม่ใช่ใคร พ่อแม่นั่นเอง

พฤติกรรมการแกล้งกันของเด็กเชื่อว่าเกิดจาก เด็กไม่มี self เพราะ self ของเด็กมันถูกผูกกับการศึกษาและความเก่งในห้องเรียน เด็กที่ชอบแกล้งคนอื่น จะมีทั้งคนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าแล้วจึงไปแกล้งคนอื่น กับคนที่ด้อยกว่า เพราะรู้สึกไม่มีที่ยืนจึงต้องหาที่ยืนใหม่โดยใช้วิธีไปแกล้งคนอื่น เพื่อให้มีตัวตนขึ้นมาทันที

อย่าเอาความคิดผู้ใหญ่ มาทำลายความคิดสร้างสรรค์เด็ก

Believe in your self and follow your dream คติสั้นๆ ที่ทุกคนต้องมีอยู่ในประจำใจเพื่อให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรค และเดินหน้าสานฝันไปสู่ความสำเร็จให้ได้ แม้ว่าคนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยแค่ไหน แต่ถ้าใจเรารักจริงและตั้งใจ ก็ไม่ต้องสน เพียงแค่เริ่มต้นทำอย่างตั้งใจเท่านั้นพอ

Hurting yourself = Hurting your kid แม่เจ็บ ลูกยิ่งเจ็บ

ความเครียดที่ไม่ได้รับการผ่อนคลายของพ่อแม่ จะส่งผลต่อวิธีปฏิสัมพันธ์กับลูก และความรู้สึกของพวกเขา ทั้งยังสร้างนิสัยไม่ดีในครอบครัวได้ง่าย

1 2 3 5