เพราะไม่อยากให้ปู่ย่าตายายใช้ชีวิตอย่างซึมเศร้า วัยรุ่นสตูลจึงออกตรวจสุขภาพกายและใจ

เยาวชนในชุมชนบ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ให้ความสำคัญกับปัญหาสังคมสูงวัย จึงลุกขึ้นมาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ขาดคนดูแล ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้ มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย สังคม และจิตใจ

เพราะเป็นโรคขาดธรรมชาติ โรงเรียนจึงต้องสอนความฉลาดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เด็กควรมีความฉลาดด้านธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความสามารถในการจัดการอารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งโรงเรียนควรสอนประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เด็ก รวมถึงพาเด็กออกไปเรียนรู้สัมผัสธรรมชาติจริงๆ ปลูกฝังหัวใจสีเขียวให้กับพวกเขา

หน้าร้อนสานเข่งใส่หอม หน้าฝนสานตระกร้าเก็บเห็ด: วิชาของเด็กบ้านสันตับเต่า

เด็กๆ บ้านสันตับเต่า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จะมีวิชาชีวิตติดตัวคือ เครื่องจักสานตามฤดูกาล เช่น หน้าร้อนจะสานเข่งไปใส่หอม หน้าฝนจะสานหิ้ง ไซ ตะกร้าเพาะเห็ด ตะกร้าใส่เห็ด หน้าหนาวก็จะทำก๋วยสลาก ทั้งหมดนี้เด็กๆ รื้อฟื้นวิชาขึ้นมาเองโดยเรียนจากปราชญ์ชาวบ้าน

นาฏลีลาผสานกลองปูจา เล่าเรื่องผ่านเสียงกลองและการร่ายรำ

นาฏลีลาผสานกลองปูจา การแสดงแนวใหม่ที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ผสานการตีกลองปูจา ฟ้อนรำ และบทกลอน ซึ่งบทกลอนนี้ เด็กๆ บ้านบวก ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้มาจากการเคาะบ้านสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่

เคยเป็นลูกแบบไหน ก็จะเป็นแม่แบบนั้น

ปม หรือ บาดแผลในใจ ทำให้เรามีบุคลิกนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือหลายๆ อย่าง) แต่เหตุการณ์เลวร้ายไม่ได้ทำลายแค่จิตใจ แต่กำหนดวิธีที่เราจะตอบสนองต่อโลกภายนอก ซึ่งหากคุณกำลังสวมบทเป็นผู้ปกครอง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคุณ คนหนึ่งก็คือ ‘ลูก’

1 2 3 18