Finnish Lessons 2.0 : การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่อยู่นอกห้องเรียน

หนังสือ Finnish Lesson 2.0 บอกเอาไว้ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่สำเร็จของนักเรียน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกโรงเรียน มีเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเกิดขึ้นในห้องเรียน

ทอ-ไอ-ยอ-ไทย แอพไทยเพื่อเด็กอ่านไม่ออก ฝีมือโปรแกรมเมอร์ ม.6

‘ทอ-ไอ-ยอ-ไทย’ สื่อภาษาไทยสำหรับเด็กอ่านไม่ออก เริ่มต้นที่ความคิดง่ายๆ “เพราะทุกโรงเรียนก็มีปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก”

ถ้าอยากสำเร็จต้องมี passion แต่ไม่มีใครบอกเลยว่า passion อย่างเดียวไม่พอ

การเลี้ยงลูกให้ยิ่งใหญ่จึงไม่ใช่แค่การพัฒนาสมองให้มีความรู้ แต่ต้องเป็นสมองที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ได้รับการฝึกฝนจนมีความอดทนและเชื่อในความพยายาม

ห้องเรียนเพื่อพัฒนาการสมอง: เมื่อความรู้นอกห้องสนุกกว่า ห้องเรียนสี่เหลี่ยมจะอยู่อย่างไร?

ทำอย่างไรให้การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นมากกว่าการท่องจำเพื่อคะแนนสอบ ที่สำคัญ เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาสมองของผู้เรียนควบคู่กันไปด้วย

ลงมือทำเท่านั้น Passion ถึงจะมา และอย่าคิดว่าฉันเก่งอยู่คนเดียว

จากเด็กผู้หญิงที่ไม่ค่อยสนใจชีวิตใคร ไม่คิดจะพึ่งใครแต่จู่ๆ ก็อยากเป็นนักอาสาพัฒนาชุมชน จุดเปลี่ยนคือการลงมือทำและทีมเวิร์ค

1 2 3