มหกรรมวิชาการ เสริมสร้างสุขภาวะพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

งานมหกรรมวิชาการในชื่อ “กว่าทศวรรษ พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือผลงานของเรา” วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ไม้เรียวในมือครูพันธุ์ใหม่ ที่ใช้ฟาดจิตใจตัวเอง

วงคุยครูรุ่นใหม่ไฟแรงเฟร่อ ท้าวความประวัติศาสตร์การกำเนิดอาชีพครู กระทั่งการเป็นครูรุ่นใหม่ที่จะใช้อำนาจคุมห้องเรียน หรือจะยึดหลักว่า ‘เด็กก็เป็นครู ครูก็เป็นเด็ก’

วัยรุ่น: โอกาสสุดท้ายของการพัฒนา EF

นอกจากวัยรุ่นจะเป็นวัยสุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสมีปัญหามากที่สุด สร้างความกังวลใจให้กับผู้ปกครองและผู้ใหญ่ที่ห่วงใยพวกเขาแล้ว วัยรุ่นยังถือเป็นวัยสำคัญในการพัฒนา EF เป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วย

ทำความเข้าใจสมองของเด็กพิเศษ ต่อยอดความพิเศษในตัวพวกเขา

แนวทางการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ถูกอธิบายไว้อย่างกว้างขวาง สามารถหยิบยกมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก หากผู้ใหญ่รอบกายพวกเขาเข้าใจแนวทางการส่งเสริมอย่างถูกต้อง ว่าแต่…แนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับ ‘เด็กพิเศษ’ ล่ะเป็นอย่างไร มีหลักในการส่งเสริมเช่นไร หาคำตอบได้ที่นี่

1 7 8 9 10