I hate my job: เราไม่ได้ถูกสร้างให้กระจอก เราถูกสร้างเพื่อให้ผ่านปัญหาไปได้

ในชีวิตการทำงานเราต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับคนหลายเจน “การทำงานร่วมกับผู้อื่น” จึงเป็นทักษะที่จะทำให้เราอยู่รอดและผ่านปัญหาไปได้ สิ่งสำคัญคือการเห็นคุณค่าของตัวเอง และเห็นคุณค่าของงานที่ทำ เมื่อไหร่ที่เราตอบตัวเองได้ว่าเราทำงานไปเพื่ออะไร เมื่อนั้นเราจะมีความสุขกับการทำงาน

ครูหวังดี แต่นักเรียนเสียใจ: Bully ที่ไม่รู้ตัวของครู

สำหรับเด็กประถม ครูค่อนข้างมีอิทธิพลต่อเด็ก ครูคือดวงอาทิตย์ให้เราโคจรทุกวันๆ ฉะนั้นถ้าคำของครู ทุกคำพูดมีความหมาย บางทีความหวังดีของครู อาจสร้างปมในใจเด็กได้ หากไม่ระวังและละเอียดอ่อน

ปนัดดา ธนเศรษฐกร: เลี้ยงลูกถึงใจ ด้วยวินัยเชิงบวก

วินัยเชิงบวกจะช่วยให้พ่อแม่รู้จักลูก เข้าใจลูก และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกมากขึ้น รวมถึงเป็นอาวุธในมือของพ่อแม่ที่ใช้สร้างถนนที่แข็งแรงให้ลูกเดินในอนาคต จากการป้องกันและการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งช่วยพัฒนาสมองทั้งด้านอารมณ์และสังคม 

โตขึ้นอยากเป็นอะไร คำถามง่ายแต่ตอบไม่ได้จริงๆ

Design Thinking จะทำให้รู้ว่าชีวิตไม่ได้มีเพียงทางเลือกเดียว ด้วยสามวิธีง่ายๆ คือ 1.เข้าใจตัวเอง 2.ฟุ้งเยอะๆ และ 3.หาวิธีทดลอง แล้วก็จะรู้ว่าชีวิตเราเป็นอะไรได้อีกมากมาย

วัยรุ่นยุคก้มหน้า “ถ้าเราเงยขึ้นมา พ่อแม่จะคุยกับเราไหมล่ะ”

ปัญหาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่า อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดสังคมก้มหน้า ทำให้เด็กๆ เป็นคนมีปัญหา แต่กลายเป็นว่าสังคมต่างหากที่มีปัญหากับเขา

1 5 6 7 8 9 10