วัยรุ่นยุคก้มหน้า “ถ้าเราเงยขึ้นมา พ่อแม่จะคุยกับเราไหมล่ะ”

ปัญหาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่า อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดสังคมก้มหน้า ทำให้เด็กๆ เป็นคนมีปัญหา แต่กลายเป็นว่าสังคมต่างหากที่มีปัญหากับเขา

เพราะความรู้ปัจจุบันไม่เพียงพอ ‘โรงเรียนอนาคต’ จะทำให้เด็กอยู่รอดและไปต่อในโลกที่เปลี่ยนแปลง

เปิดโรงเรียนอนาคต โรงเรียนที่เชื่อว่าความรู้ในปัจจุบันไม่เพียงพออีกต่อไปในศตวรรษที่ 21 ที่นี่นักเรียนต้องกิน นอน เรียนอยู่ด้วยกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่จะใช้ชีวิตในโลกอนาคต

เปิดโรงเรียนอนาคต: ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

งานแถลงข่าวโครงการ “โรงเรียนอนาคต” (School of Tomorrow) – ประสบการณ์ความรู้แนวใหม่ ร่วมปลูกอนาคตสังคมไทย ปีที่ 1 “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

หลงทางกว่า TCAS คือ การศึกษาที่วนอยู่ในเขาวงกต

เนื้อหาสำคัญของบทความชิ้นนี้คือการยอมรับความจริง แก้ปัญหาและมองไปข้างหน้าร่วมกันผ่าน TCAS จากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แม้กระทั่งเด็กเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการเผื่อใจในกรณีเลวร้ายที่สุด

ลูกเป็นพลเมืองโลกแต่เราเป็นพลเมืองไทย ถึงเวลา ‘โรงเรียนพ่อแม่’ แล้วหรือยัง

ต้นทุนสำคัญของโรงเรียนพ่อแม่ คือ เปลี่ยนทัศนคติและปลูกความเชื่อใจ พร้อมวิ่งไปกับลูกในโลกที่เปลี่ยนไปแล้ว

โรงเรียนอนาคต School of Tomorrow

เปิดรับสมัคร ‘โรงเรียนอนาคต’ (School of Tomorrow) ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

1 4 5 6 7 8