ทำความเข้าใจสมองของเด็กพิเศษ ต่อยอดความพิเศษในตัวพวกเขา

แนวทางการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ถูกอธิบายไว้อย่างกว้างขวาง สามารถหยิบยกมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก หากผู้ใหญ่รอบกายพวกเขาเข้าใจแนวทางการส่งเสริมอย่างถูกต้อง ว่าแต่…แนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับ ‘เด็กพิเศษ’ ล่ะเป็นอย่างไร มีหลักในการส่งเสริมเช่นไร หาคำตอบได้ที่นี่

ฟังเสียงคนรุ่นใหม่: Gen-Z ทุกคนเป็นปัจเจก

วงคุย ‘เมาท์’ ถึงเด็กไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ ด้วยแนวคิดที่ว่า ‘ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยผ่านชีวิตวัยรุ่น หากแต่วัยรุ่นแต่ละยุคมีคาแร็กเตอร์ที่ต่างกัน’

1 4 5 6