วัยรุ่นยุคก้มหน้า “ถ้าเราเงยขึ้นมา พ่อแม่จะคุยกับเราไหมล่ะ”

ปัญหาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่า อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดสังคมก้มหน้า ทำให้เด็กๆ เป็นคนมีปัญหา แต่กลายเป็นว่าสังคมต่างหากที่มีปัญหากับเขา

เพราะความรู้ปัจจุบันไม่เพียงพอ ‘โรงเรียนอนาคต’ จะทำให้เด็กอยู่รอดและไปต่อในโลกที่เปลี่ยนแปลง

เปิดโรงเรียนอนาคต โรงเรียนที่เชื่อว่าความรู้ในปัจจุบันไม่เพียงพออีกต่อไปในศตวรรษที่ 21 ที่นี่นักเรียนต้องกิน นอน เรียนอยู่ด้วยกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่จะใช้ชีวิตในโลกอนาคต

เปิดโรงเรียนอนาคต: ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนอนาคต” (School of Tomorrow) – ประสบการณ์ความรู้แนวใหม่ เพื่อร่วมปลูกอนาคตสังคมไทย ปีที่ 1 “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำหนดการ 13.30 น. ลงทะเบียน 14.00 น. แถลงข่าวเปิดตัว “โรงเรียนอนาคต” นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สตีเน่อ คลัพเพอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. ผศ.ปกป้อง […]

หลงทางกว่า TCAS คือ การศึกษาที่วนอยู่ในเขาวงกต

เนื้อหาสำคัญของบทความชิ้นนี้คือการยอมรับความจริง แก้ปัญหาและมองไปข้างหน้าร่วมกันผ่าน TCAS จากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แม้กระทั่งเด็กเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการเผื่อใจในกรณีเลวร้ายที่สุด

ลูกเป็นพลเมืองโลกแต่เราเป็นพลเมืองไทย ถึงเวลา ‘โรงเรียนพ่อแม่’ แล้วหรือยัง

ต้นทุนสำคัญของโรงเรียนพ่อแม่ คือ เปลี่ยนทัศนคติและปลูกความเชื่อใจ พร้อมวิ่งไปกับลูกในโลกที่เปลี่ยนไปแล้ว

โรงเรียนอนาคต School of Tomorrow

เปิดรับสมัคร ‘โรงเรียนอนาคต’ (School of Tomorrow) ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

1 2 3 4 5