Connect to the Future: “มันต้องไม่เป็นอย่างนี้” เปลี่ยนอนาคตด้วยการไม่ทนอีกต่อไป

จับประเด็นน่าสนใจจาก 5 คน 5 อาชีพที่ไม่ดูดายโลก ไม่ละเลยสังคม และลุกขึ้นมาแก้ ‘มัน’ ด้วยตัวเอง ในเวทีเสวนา Connect to The Future เพราะความหลากหลายทำให้เรามาเจอกัน

ทำไมเลี้ยงเด็กสักคนมันยากเหลือเกิน: ตอบให้หายสงสัยและเข้าใจในวง ‘เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก’

2 คุณหมอ 1 นักจิตวิทยาจาก 3 เพจ เลี้ยงลูกนอกบ้าน,เลี้ยงลูกตามใจหมอ และ ตามใจนักจิตวิทยา ตอบคำถามว่าทำไมเลี้ยงเด็กสักคนถึงยากเหลือเกิน ตามหลักจิตวิทยาเด็ก

TEP Talk: เรื่องเล่านอกห้องเรียนจาก พระ-แม่-เด็ก-ครู

ใครๆ ก็บอกว่าการศึกษาไทยมีปัญหาและล้าหลัง คุณเชื่อแบบนั้นหรือไม่ ? คลี่คลายและเขย่าความคิดจาก 5 เสียง 5 คน 5 บทบาท : เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน ที่ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษา ผ่านประสบการณ์ที่แต่ละคนพบเจอ

พื้นที่นวัตกรรม: การศึกษาไทยแก้ได้ในชาตินี้ ให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของ

พื้นที่นวัตกรรม คือ โครงการนำร่องแห่งการปฏิรูปการศึกษา ที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน เป็นอิสระ บริหารจัดการตัวเอง เป็นการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและชุมชน ร่วมกันออกแบบการศึกษาเพื่อทำให้ความหลากหลายของการศึกษาปรากฎตัว

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์: ความรู้อายุสั้น คนอายุยาว ภาพใหม่การศึกษายุค disruption

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กล่าวว่า ทุกวันนี้ความรู้อายุสั้น ขณะที่คนอายุยืนยาว ดังนั้นภาพใหม่ของการศึกษาไทย จึงต้องกลับไปที่เนื้อแท้แห่งการศึกษา นั่นคือการเรียนรู้ที่ได้ทดลอง ลงมือ มีพื้นที่แห่งการทดลอง และต้องเกิดจาก passion ความหลงใหลภายใน

นวัตกรตัวน้อย: ไม้ยืนต้น รากลึกและแข็งแรงจาก ‘ต่อกล้าให้เติบใหญ่’

หนึ่งปีผ่านไป วันนี้เยาวชนผู้เคยเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่กลับกลายมาเป็นพี่เลี้ยงค่าย ร่วมสังเกตและพูดคุยกับเยาวชนเหล่านั้น ถึงจุดเริ่มต้นและวิธีคิดการเป็นนวัตกร หากฟังเสียงของพวกเค้าอย่างตั้งใจพอ เราจะเห็นคำตอบว่า ทำไมการเรียนรู้จึงไม่เคยอยู่แค่ในห้องเรียน

1 2 3 4 5 10