ฟังเสียงคนรุ่นใหม่: Gen-Z ทุกคนเป็นปัจเจก

วงคุย ‘เมาท์’ ถึงเด็กไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ ด้วยแนวคิดที่ว่า ‘ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยผ่านชีวิตวัยรุ่น หากแต่วัยรุ่นแต่ละยุคมีคาแร็กเตอร์ที่ต่างกัน’

1 9 10 11