Active Citizen: สร้าง EF เปลี่ยนสมองวัยรุ่นด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน

บทความชิ้นนี้ว่าด้วยงานวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Based Learning) ในโครงการ active citizen เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างไร ด้วยวิธีการแบบไหน และมีผลจริงแง่เปลี่ยนแปลงสมอง (EF) ของเด็กวัยรุ่นในโครงการอย่างไร 

การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง: ครบรอบ 5 ปี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

จับประเด็นสำคัญจากวงคุย ‘การศึกษาที่แตกต่าง’ ผ่านคนหลายวงการหลากอาชีพ ร่วมพูดถึง ‘การเรียนรู้’ ในแบบตัวเอง – วงคุยไฮไลต์ในงานครบรอบ 5 ปี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีโจทย์สำคัญคือการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

LSEd Symposium 2019: สัมมนาวิชาการครบรอบ 5 ปี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ LSEd Symposium 2019 & TSS Open-house ในหัวข้อ “การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง” ภายในมีการเสนอแนวคิด นวัตกรรม เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่าง นอกจากนี้ยังเปิดบ้านโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย

“คุณมาโรงเรียนทำไม?” คำถามจากครูขอสอน คำตอบอันดับ 1 ไม่ใช่ความรู้และวุฒิการศึกษา

จากเวที #ครูขอสอน “เพื่อการเรียนรู้ พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา” คือคำตอบอันดับ 1 ของคนกว่า 1,000 คนจากคำถามว่า “คุณมาโรงเรียนทำไม” และคนกลุ่มเดียวกันนี้คิดว่าโรงเรียนตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ ‘น้อย’

ทำเรื่อง ‘เล่น’ ให้จริงจัง: เมื่อองค์ความรู้ด้านออกแบบมาชนกับพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก

สนทนาเรื่อง ‘เล่น’ อย่างจริงจัง จากคนในวงการของเล่น นักออกแบบ และนักการศึกษา เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเสียเวลา การเล่นคือการเรียนรู้ และเด็กเติบโตได้จากการเล่น

วอลดอร์ฟ 100 ปี: การศึกษามนุษยปรัชญาที่ต้องการสร้าง ‘จินตภาพ’ และ ‘ความสร้างสรรค์’ มากกว่า ‘ความจำ’

ครบหนึ่งร้อยปีของการก่อตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟ ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมและมัธยมสไตล์วอลดอร์ฟราว 1,100 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลราว 2,000 แห่งทั่วโลก ที่เน้นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อัตตามนุษย์ คำถามสำคัญวันนี้จึงอยู่ที่ “วอลดอร์ฟยังทันสมัยอยู่ไหม” เมื่อโลกกำลังเคลื่อนสู่ศตวรรษที่ 21

1 2 3 9