วอลดอร์ฟ 100 ปี: การศึกษามนุษยปรัชญาที่ต้องการสร้าง ‘จินตภาพ’ และ ‘ความสร้างสรรค์’ มากกว่า ‘ความจำ’

ครบหนึ่งร้อยปีของการก่อตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟ ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมและมัธยมสไตล์วอลดอร์ฟราว 1,100 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลราว 2,000 แห่งทั่วโลก ที่เน้นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อัตตามนุษย์ คำถามสำคัญวันนี้จึงอยู่ที่ “วอลดอร์ฟยังทันสมัยอยู่ไหม” เมื่อโลกกำลังเคลื่อนสู่ศตวรรษที่ 21

สมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล: คุณภาพการศึกษาที่สร้างโดยคนใน

สตูล หนึ่งในพื้นที่นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากทั้งหมด 9 จังหวัด 6 พื้นที่ ความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน รัฐ เอกชน และชุมชน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้โครงงานฐานวิจัยในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ของเด็กๆ ด้วยปรัชญาของกลุ่มคนทำงานที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากคนใน โดยคนใน เพื่อคนใน”

นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมเยาวชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7

พบกับ 14 นวัตกรรม ในนิทรรศการแสดงผลงานของเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่น7 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” วันที่ 9 กันยายน 2562

Connect to the Future: “มันต้องไม่เป็นอย่างนี้” เปลี่ยนอนาคตด้วยการไม่ทนอีกต่อไป

จับประเด็นน่าสนใจจาก 5 คน 5 อาชีพที่ไม่ดูดายโลก ไม่ละเลยสังคม และลุกขึ้นมาแก้ ‘มัน’ ด้วยตัวเอง ในเวทีเสวนา Connect to The Future เพราะความหลากหลายทำให้เรามาเจอกัน

ทำไมเลี้ยงเด็กสักคนมันยากเหลือเกิน: ตอบให้หายสงสัยและเข้าใจในวง ‘เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก’

2 คุณหมอ 1 นักจิตวิทยาจาก 3 เพจ เลี้ยงลูกนอกบ้าน,เลี้ยงลูกตามใจหมอ และ ตามใจนักจิตวิทยา ตอบคำถามว่าทำไมเลี้ยงเด็กสักคนถึงยากเหลือเกิน ตามหลักจิตวิทยาเด็ก

TEP Talk: เรื่องเล่านอกห้องเรียนจาก พระ-แม่-เด็ก-ครู

ใครๆ ก็บอกว่าการศึกษาไทยมีปัญหาและล้าหลัง คุณเชื่อแบบนั้นหรือไม่ ? คลี่คลายและเขย่าความคิดจาก 5 เสียง 5 คน 5 บทบาท : เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน ที่ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษา ผ่านประสบการณ์ที่แต่ละคนพบเจอ

1 2 3 8