Puppetomime: ศิลปะง่ายกว่าที่คิด หยิบสิ่งของในบ้านนำมาเล่านิทานหรือสร้างงานละครได้

ศิลปะอาจง่ายกว่าที่คิด เพียงเรื่องเล่าในชีวิตจริงหรือแม้แต่สิ่งของในบ้านก็สามารถนำมาเล่านิทานหรือสร้างงานละครได้ ศิลปะอาจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ และไม่จำเป็นต้องมีเงินก่อนถึงจะนึกถึงเรื่องศิลปะ เมื่อมีการสร้างงานศิลปะอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ศิลปะก็จะงอกงามเติบโตในใจทุกคน – กลุ่มการแสดง Puppetomime พิสูจน์แล้ว

Visualization: ในโลกของ Big Data เราต้องการนักสร้างภาพจากมหาสมุทรข้อมูล

visualization เป็นการนำเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพ มีอนิเมชั่น เพื่อให้คนสนใจและเข้าใจง่าย แต่กว่าจะทำได้ต้องมีความรู้ทั้งเขียนโค้ดได้ โปรแกรมมิ่ง ออกแบบ แล้วยังต้องมี soft skill ไว้คุยกับลูกค้าอีกด้วย

สังคมดี เพราะเด็กรู้คิดและคิดดี มีคุณครูเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ

การสอนให้นักเรียนคิดที่แท้จริง ไม่ใช่แค่กระตุ้นให้นักเรียนให้คิดวิเคราะห์เท่านั้น แต่ควรรวมถึงการคิดใคร่ครวญความรู้จนตกผลึกเป็นสติปัญญามองเห็นคุณค่าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วย

เจ้าหญิงคาราเต้: ศิลปะเป็นเรื่องของทุกคน และต้องมีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจ

‘เจ้าหญิงคาราเต้’ เป็นละครที่สร้างขึ้นโดยใช้วิธีอ่านบทนิทาน และชวนผู้ชมมาอ่านร่วมกับนักแสดงด้วย … ภายใต้หลักคิดที่ว่า ทุกคนมีส่วนร่วมกับละครได้ ไม่เกี่ยง เพศ วัยและอายุ เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว มีเรื่องที่อยากเล่าและแบ่งปันประสบการณ์

เพราะผู้ใหญ่กลั่นแกล้งและไม่เคารพกัน เด็กๆ จึง Bully ตาม

เด็กๆ กำลังมองเห็นผู้ใหญ่ทำแต่ตัวอย่างที่ไม่ดี เด็กสามารถจดจำภาพการกระทำแย่ ไม่ว่าจะทั้งต่อหน้า ในโลกออนไลน์ หรือจากสื่อก็ตาม แล้วนำมาเป็นแม่แบบของพฤติกรรมที่ยอมรับและสามารถเลียนแบบได้

เลี้ยงลูกด้วยจุดแข็ง อย่าเสียเวลาไปกับข้อผิดพลาด นี่แหละพ่อแม่สายสตรอง

เพื่อชีวิตที่ดีของเขา พ่อแม่อย่ามัวเสียเวลาไปจมอยู่กับข้อผิดพลาดของลูก จงมองหาจุดแข็งและพัฒนาต่อ ทำได้ง่ายๆ แค่ 4 วิธี ชื่นชม-จดบันทึก-จัดแผนผัง-ถามตรงๆ 

1 2 3 12