‘ป้าหนู’ แห่งสงขลาฟอรั่ม: เด็กที่เติบโตจากชายหาด ท้องทะเล และแผ่นดินเกิด จะงอกงามเป็นพลเมืองโลก

การทำงานกับเด็กและเยาวชนมานาน พาเราให้มาคุยกับป้าหนู พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผ่านโจทย์ที่เรียบง่ายว่า เด็กๆ ที่มาทำงานกับสงขลาฟอรั่ม พวกเขาทำโครงการอะไรบ้าง และที่สำคัญกว่านั้นคือ ในฐานะผู้เฝ้ามองแล้ว ป้าหนูเห็นการเติบโตของเด็กๆ เป็นอย่างไร

พี่ปอสอง ห้องครูน้ำนิ่ง: เมื่อเด็กอ่านไม่ออก และครูเบื่อห้องเรียน

ชวนไปดูห้องเรียนของเด็ก ป.2 ห้องครูน้ำนิ่ง โรงเรียนบ้านโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ครูสอนอย่างไร เด็กเรียนแบบไหน และอะไรที่เราเรียกว่าความรู้คู่ความสุข

ไม่ให้สอบเข้า ป.1 แล้วจะให้ทำอย่างไร

ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ… ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีทั้งคนยกมือสนับสนุนและตั้งคำถาม ประเด็นเรื่องเจตนาดีในการให้ความสำคัญกับเด็กตัวเล็กๆ นั้นก็พอเข้าใจได้ แต่ที่หลายคนสงสัยคือ หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่าน กระทั่งนำไปสู่ขั้นตอนนำสู่การปฏิบัติ หนึ่งในประเด็นหลักที่คนจับตาเป็นอย่างยิ่งคือ ต่อจากนี้การรับเด็กเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ ป.1 โดยวิธีสอบคัดเลือก “จะกระทำมิได้”

ละครเวทีของเด็กสาธิตธรรมศาสตร์ ห้องเรียนจริงบนพื้นที่จำลอง

การเรียนรู้ของเด็กสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการละครเวที ที่ทำให้พวกเขาได้คิด วางแผน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

เดชรัต & แดนไท สุขกำเนิด: พ่อลูกเท่ากันในจักรวาลบอร์ดเกม

เดชรัต และ แดนไท สุขกำเนิด สองพ่อลูกที่ติดกับดักของบอร์ดเกม อันพาทั้งคู่ไปสู่ความสัมพันธ์อีกแบบ และสำคัญกว่านั้นคือพาไปสู่โลกจำลองที่เต็มไปด้วยความรู้

ไพลิน ลิ้มวัฒนชัย: ใครว่าครูแนะแนวเป็นเพื่อนกับนักเรียนไม่ได้

ครูหยกฟ้า ไพลิน ลิ้มวัฒนชัย คุณครูแนะแนว โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เผย 5 ปัญหาที่เด็กเดินเข้ามาปรึกษามากที่สุด และหลักคิดความเป็นเพื่อนระหว่างครูกับนักเรียน

1 2 3