6 เหตุผลไม่ควรสอบเข้า ป.1 กับ 3 คำอธิบายไม่สอบแล้วจะให้ทำอย่างไร

บันทึกสาระสำคัญจากเสวนาโต๊ะกลม ‘ทำไมเด็กอนุบาลจึงไม่ควรสอบเข้าป.1’ ในวงแพทย์ นักวิชาการ นักการศึกษา นักจิตวิทยา ผู้บริหารท้องถิ่น และกลุ่มผู้ปกครอง ส่งต่อให้สนช. พิจารณาต่อไป

โรงเรียนนี้ ฟาร์มรู้ท่วมหัว เอาตัวยังไงก็รอด

โรงเรียนโอลนีย์ เฟรนด์ส ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เด็กๆ ทุกคนต้องเรียนรู้และจบหลักสูตรการทำฟาร์มก่อนถึงจะสำเร็จการศึกษา เป้าหมายของโรงเรียนคือ ผลิตบุคคลที่รอบรู้ รู้เท่าทันต่อการบริโภค รับผิดชอบต่อสังคม ไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกร

หน้าที่ของวัยรุ่นคือ ไม่ฟัง

“อาการพูดไม่ฟังเป็น ‘หน้าที่’ ของวัยรุ่น ถ้าเขาทำหน้าที่นี้ไม่ได้ เขาจะกลายเป็นบุคคลไม่มีอัตลักษณ์ ไม่รู้จักโต เราเลี้ยงเขามาเพื่อให้ปีกกล้าขาแข็ง” นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Childhood Disrupted : บาดแผลในวัยเด็ก สาเหตุของความป่วยไข้เมื่อเติบโต

ไม่มีใครไม่เคยมีปัญหา แต่เคยสำรวจไหมว่าปัญหาหรือบาดแผลต่างๆ มาจากประสบการณ์วัยเด็ก หนังสือ Childhood Disrupted จะพาเราล้วงและค้นจิตใจตัวเองได้ลึกและไกล เพื่อจะไปพบกว่าที่สุดแล้วเราจะเจอทางออก ไม่ใช่ทางตัน

เมื่อเด็กไม่กินผัก ต้องทำงานเรื่องผัก ผลักเพื่อนๆ ให้ออกห่างจากอาหารร้านสะดวกซื้อ

ทำให้คนไม่กินผักกลับมากินผัก คือ ภารกิจสำคัญของ 4 วัยใสแห่งเมืองลำพูนที่รวมพลังดึงเพื่อนออกห่างจากอาหารร้านสะดวกซื้อ กลับไปกินอาหารพื้นบ้าน สนทนากับปราชญ์รุ่นปู่ย่าตายาย เชื่อมร้อยสายใยคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

อ่าน เล่น ทำงาน: ความต่างระหว่าง ‘อ่านออก (เร็ว)’ กับ ‘อ่านเอาเรื่อง’

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ขยายภาพให้เห็นความต่างระหว่าง อ่านออกหรืออ่านได้กับอ่านเอาเรื่องหรืออ่านแล้วเก็บความเป็น ซึ่งการอ่านอย่างหลังส่งผลุต่อคลังคำและความสามารถในการอ่านช่วงบั้นปลายชีวิต

1 2 3 20