ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ: โค้ชแห่งแม่กลอง ผู้ใช้สวน-แม่น้ำ-ชุมชนเป็นโรงเรียนรู้ตลอดชีวิต

สวน แม่น้ำ ชุมชน คือวัตถุดิบสำคัญที่ ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ ผู้บริหารโครงการ active citizen ของสมุทรสงครามและราชบุรี นำมาใช้ในห้องเรียนกว้างใหญ่ที่แม่กลอง เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการทำโครงการ (Project based learning) เลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจ โค้ชหรือพี่เลี้ยงทำหน้าที่เพียง กระตุ้นต่อม ‘เอ๊ะ’ ช่วยชี้แนะและพาให้เขาได้สัมผัสกับเรื่องราวในชุมชน

สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

การจะเข้าถึงความรู้อย่างแท้จริง ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งครูสามารถสร้างการเรียนรู้แบบนี้ได้ผ่าน ‘ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

Adverse Childhood Experiences: บาดแผลรุนแรงทางใจในวัยเด็กมีผลต่อโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่

Adverse Childhood Experiences (ACE) ประสบการณ์เจ็บปวดหรือบาดแผลร้ายรุนแรงทางใจในวัยเด็ก ส่งผลต่อความป่วยไข้เรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ เช่น มะเร็ง, โรคผิวหนังเรื้อรัง, โรคไขข้ออักเสบ, โรคกระดูก, การอักเสบทางสมอง โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน, ซึมเศร้า ฯลฯ แต่เยียวยาได้เพียงเด็กคนนั้นรู้ว่ามีใครสักคนที่เค้าพึ่งพาได้และเป็นที่ที่ปลอดภัย

สอน Coding อย่างไรให้ง่าย สนุกเหมือนสนามเด็กเล่น: ภูมิปรินทร์ มะโน

เทคนิคสำคัญที่ทำให้การเรียน Coding แบบ Unplugged (ไม่ใช้คอมพิวเตอร์) ทำได้จริง และผลักให้นักเรียนอยากเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีมากกว่าผู้ใช้งาน คือ ความสนุก

เวลาทองของพ่อแม่ เป็นหน้าที่รัฐบาลที่ใช้การได้: นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เวลาทองของลูก พ่อแม่ไม่ต้องอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง แต่เวลาทองคือเวลาที่ ‘เรา’ จะอยู่ข้างๆ ลูก เท่านั้นเอง และเราในที่นี้เป็นได้ทั้งพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูพี่เลี้ยง หรือเจ้าหน้าที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ขอแค่ปรากฏตัวเป็นประจำ สม่ำเสมอ ต่อเนื่องยาวนาน และสิ่งที่จะทำให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ คือ “เราต้องเลือกตั้งจนกว่าจะได้รัฐบาลที่ใช้การได้” – นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวไว้

Coding คืออะไร ครูไทยพร้อมไหม ทำไมหนูต้องเรียน

กระทรวงศึกษาฯ ประกาศให้นักเรียนชั้นป.1 เรียน Coding ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเป้าหมายคือให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่

1 2 3 43