5E: คิดจริง ทำจริงแบบผู้ประกอบการ

Entrepreneurship คือหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายในธุรกิจ ผู้เรียนจะต้องไม่กลัวปัญหา มองเห็นโอกาส มีไอเดียแปลกใหม่และรู้วิธีนำไอเดียนั้นมาสร้างนวัตกรรมหรือบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ ประกอบไปด้วย 5E คือ Environment, Economy, Entrepreneurs, Enterprise, Enterprise

ประชาธิปไตยง่ายๆ เริ่มได้ที่ห้องเรียน

เพราะห้องเรียนคือโลกจำลองของสังคม ห้องเรียนจึงเป็นพื้นที่ที่นักเรียนเรียนรู้ประชาธิปไตยได้ยอดเยี่ยมที่สุด โดยผ่านวิธีง่ายๆ เช่น การให้นักเรียนผลัดกันได้ทดลองเป็นหัวหน้าห้อง หรือ การใช้กระดาษโพสต์อิท (Post-it) เป็นตัวแทนเสียง ทำให้นักเรียนทุกคนสามารถออกเสียงของตัวเองออกมา

เกตุวดี Marumura: แม้พื้นที่น้อย แต่ Public Space ในญี่ปุ่นกว้างมาก

คุยกับ เกตุวดี Marumura ในประเด็นพื้นที่สาธารณะ พบว่า Public Space อยู่แทบทุกที่ในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ในเมือง คอนโดสูง หรือชุมชนต่างจังหวัด สิ่งที่ทำให้ Public Space ในญี่ปุ่นเข้มแข็งเริ่มตั้งแต่วัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ผ่านวิธีสอนจากครอบครัว ขยายใหญ่จนไปถึงระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างการบริหารเมือง

Public space…Where are you?

หน้าตาของ Public Space จะเป็นอะไรก็ได้ หากประโยชน์ของมันคือเป็นพื้นสาธารณะที่ ‘ทุกคน’ สามารถเข้าถึงและเข้ามาใช้ร่วมกัน การมี Public Space ไม่ใช่แค่การมีบรรยากาศดีๆ แต่มันคือ ‘ประสบการณ์’ ที่มอบสัมผัส (senses) โดยเชื่อมโยงตัวเรากับสิ่งรอบข้าง จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ถ้าเราออกแบบเมือง โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่สาธารณะ เพราะท้ายที่สุด Public Space จะอยู่ในได้แค่ในจิตนาการ

ยิ่งเปรี้ยว ยิ่งเสีย ชะลออายุปลาส้มด้วย ‘ศิริส้ม’ ของเด็กมัธยมปลาย

ศิริส้ม (SiriSOM) ผลิตภัณฑ์ช่วยชะลอความเปรี้ยวและยืดอายุของปลาส้ม ให้ผู้ค้าในชุมชนท่าบ่อวางขายได้นานขึ้นโดยไม่ต้องแช่เย็น ผลงานของน้องๆ ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์

ครูในยุคเสรีนิยมใหม่: จะทำอย่างไรไม่ให้หมดสนุกกับการสอน

ทำไมครูไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนหนังสือ แต่กลับต้องเผชิญกับภาระเอกสารจำนวนมาก ทำความเข้าใจและหาทางออก ผ่านงานวิจัย ‘Neoliberalism, Govermentality, Education reform, and Teacher in Thailand’ ก่อนที่ภาระงานเหล่านี้จะกัดกิน passion และทำให้ครูไม่สนุกกับการเป็นครูอีกแล้ว

1 2 3 17