เป้าหมายและหลักสูตร Coding ป.1 – ป.6

พฤศจิกายนนี้ นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 ทุกคนต้องเรียน Coding
 
Coding คือส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณบรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ (National Standards)
 
การสอนเขียนโปรแกรมหรือ Coding ให้เด็กเล็ก (ป.1-ป.3) แปลว่า ‘การเขียนชุดคำสั่ง’ แปลให้ง่ายกว่านั้นคือ เล่นเกม และเป็นเกมแบบ unplugged เช่น เกมบันไดงู ให้หาทางออก คือหาเป้าหมายให้ถูกต้องโดยเดินทีละขั้น ผ่านการใช้บัตรคำ 4 แบบ เช่น เดินซ้าย ขวา หน้า หลัง หรือถ้าอ่านไม่ได้ก็ใช้สัญลักษณ์ลูกศรแทน ให้เด็กๆ เอามาเรียงอย่างไรก็ได้ ยกตัวอย่าง ให้เดินจากบ้านไปซื้อไอติม แล้วให้เขาเอาบัตรนี้ไปใส่ในตารางคำสั่งเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีคำสั่งอะไรและเรียงอย่างไรบ้าง
และนี่คือเป้าหมายของวิชา Coding ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) แยกตามแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ป.1-6

อ่านบทความเกี่ยวกับ Coding เพิ่มเติม:

Coding คืออะไร ครูไทยพร้อมไหม ทำไมหนูต้องเรียน  ที่นี่

สอน Coding อย่างไรให้ง่าย สนุกเหมือนสนามเด็กเล่น: ภูมิปรินทร์ มะโน  ที่นี่