Public space…Where are you?

หากลองหลับตา หลังจากอ่านคำว่า Public Space คุณนึกถึงอะไร?
สวนสาธารณะที่มีหญ้าสีเขียว มีลมพัดเอื่อยๆ
พื้นที่โล่งกว้าง มีบ่อน้ำ ปกคลุมด้วยต้นไม้สูง มีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อน
 
หน้าตาของ Public Space จะเป็นอะไรก็ได้ หากประโยชน์ของมันคือเป็นพื้นสาธารณะที่ ‘ทุกคน’ สามารถเข้าถึงและเข้ามาใช้ร่วมกัน
 
การมี Public Space ไม่ใช่แค่การมีบรรยากาศดีๆ แต่มันคือ ‘ประสบการณ์’ ที่มอบสัมผัส (senses) โดยเชื่อมโยงตัวเรากับสิ่งรอบข้าง
 
เด็ก: ได้วิ่งเล่นและเรียนรู้ ในพื้นที่ปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
ผู้ใหญ่: ได้พักผ่อน พบปะ ออกกำลังกาย
 
จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ถ้าเราออกแบบเมือง โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่สาธารณะ
 
เพราะท้ายที่สุด Public Space จะอยู่ในได้แค่ในจิตนาการ

อ่านบทความ สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์: PUBLIC SPACE ควรมีไว้เล่น สัมผัส และสูดหายใจเข้าเต็มปอด ได้ที่นี่