คนไม่มีความรู้=คนไม่มีอำนาจ?

“ถ้าเราอยากได้คะแนนตอนสอบ เราก็ต้องตอบตามที่ครูสอนเรานั่นแหละ”

สำหรับ ‘นิ้วกลม’ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ที่บอกว่าตัวเองเป็นผลผลิตของการศึกษาแห่งประเทศไทย – ความรู้คืออำนาจ ครูไม่ได้แค่ฉลาดหรือมีความรู้มากกว่าเรา แต่เขามีอำนาจมากกว่า

อำนาจนั้นเกิดจากความที่รู้มากกว่า

เพราะกว่าจะไต่ไปถึงความรู้ระดับสูงมากพอจนน่าเชื่อถือ คนๆ นั้นต้องผ่านอะไรหลายอย่าง

ในทางกลับกันคนที่ไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนนั้น กลับรู้สึกด้อยกว่า กลัวว่าความรู้ที่มีอยู่จะผิด และอำนาจที่มีอยู่จะน้อยลงไปด้วย

การนิยามความรู้ตามระบบ ทำให้คนนอกวงจรกลายเป็นคนไม่รู้จริงไปหมด

ความรู้สึกนี้ทำให้เกิดความสูงต่ำในโรงเรียน นักเรียนรู้สึกว่าไม่มีทางเท่ากับครูได้

“เพราะเรามีความถูกต้องที่แคบ ซึ่งจริงๆ แล้ว ความต่างไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าหรือเก่งน้อยกว่า”

แต่เพราะที่ผ่านมาเราให้ค่าว่า “ความรู้เท่ากับอำนาจ” หรือเปล่า

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม “นิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ : ถ้าประเทศนี้ไม่มีโรงเรียน” คลิก