ไม่อย่า ไม่ห้าม ในห้องเรียนท้องฟ้ากับวิชาต้นไม้

ในห้องเรียนธรรมชาติ ท้องฟ้า ต้นไม้ และแมลงตัวเล็กๆ กลายเป็นคุณครูช่วยสอนลูกได้

อย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคในการเล่น ทดลอง และลงมือทำของลูก

เพราะในห้องเรียนใต้ท้องฟ้า มีความรู้ และทักษะชีวิตซ่อนอยู่มากมาย

อ่านบทความห้องเรียนธรรมชาติได้ ที่นี่