เพราะปอดไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศ ถอดออกมาล้าง PM 2.5 ไม่ได้

shhhh ฝุ่นพิษ pm2.5

เพราะปอดไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศ ถอดออกมาล้าง PM 2.5 ไม่ได้

ปัญหาฝุ่น ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่เคยจากเราไปไหน

สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ตอกย้ำอีกครั้งว่าปัญหาฝุ่นในประเทศไทยขึ้นสูงจนแตะอันดับหนึ่งของโลก และทุกคนได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ โดยเฉพาะ ‘เด็ก’

เพราะระบบทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันต่างๆ ของเด็ก ยังพัฒนาไม่เต็มที่ พวกเขามีโอกาสที่จะรับฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าผู้ใหญ่

ดูแลสิ่งแวดล้อม จึงเท่ากับ ดูแลชีวิตเราและชีวิตลูก