ออกไปเรียนรู้ อย่าอยู่แค่ในห้องเรียน

สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ที่แท้จริงคืออะไร ?

บางครั้ง ‘ห้องเรียน’ ก็ไม่ใช่คำตอบเดียวและคำตอบสุดท้ายสำหรับการเรียนรู้ เพราะ ‘การเรียนรู้’ เกิดได้ทุกที ทุกเวลา ไม่อยู่เพียงแค่ในตำราเท่านั้น

สิ่งที่เราจะต้องทำคือช่วยให้เด็กมีความสามารถและพร้อมเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวพวกเขาเป็นครูผู้มอบบทเรียนอันล้ำค่าให้ โดยเป้าหมายของการเรียนรู้ คือข้อมูล ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ ทักษะ ตลอดจนความล้มเหลว ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด เพราะในชีวิตมนุษย์ทุกคนย่อมต้องผ่านและเผชิญหน้ากับมัน