เก็บความเชื่อเก่าเข้ากรุ แค่ครู ‘แคร์เด็ก’ วินัยในห้องเรียนก็เกิด

ภาพประกอบ: บัว คำดี

การสร้างวินัยเชิงบวกไม่ใช่การออกกฎ ระเบียบ หรือบังคับ ให้เด็กทำตามคำสั่ง แต่เป็นการส่งเสริม ให้กำลังใจ และสนับสนุน ให้เด็กรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง

‘ครู’ เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เด็กมีวินัย เมื่อครูต้องการให้นักเรียนทุกคนอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งคัด ฉะนั้นครูต้องทำความเข้าใจก่อนว่า นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง และมีพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกัน

อาจสรุปได้ว่าพฤติกรรมดุด่าหรือสั่งห้ามที่เกิดจากความหวังดีของครู จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้สึกต่อต้าน ในท้ายที่สุด ‘ระเบียบวินัยในห้องเรียน’ ก็ไม่เกิดขึ้น

ครูควรละทิ้งความเชื่อเก่าๆ เปลี่ยนมาสร้างความไว้ใจและวินัยเชิงบวกในห้องเรียน ด้วยวิธีง่ายๆ แค่แสดงออกว่า ‘แคร์เด็ก’

 

อ่านบทความวินัยในห้องเรียนเพิ่มเติมได้ที่นี่