ครูสอนสังคมที่ให้สังคมสอนนักเรียน : ‘ครูพล’ อรรถพล ประภาสโนบล

 

‘ครูพล’ คุณครูวิชาสังคมที่ให้สังคมสอนนักเรียน เพราะครูพลเชื่อว่า

1.ครูทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม เปลี่ยนแปลงประเทศ

2. ห้องเรียนคือสนามต่อสู้ทางความคิด ให้เด็กๆ เห็นทางเลือกใหม่ คำตอบใหม่ ที่ไม่จำเป็นต้องมีเพียงหนึ่งเดียว

3. การศึกษาคือเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ คิดและออกแบบสังคม

4. หนังสือหรือตำรา คือ เนื้อหาที่ครูต้องตีความใหม่ กระตุ้นให้เด็กๆ ต้องตั้งคำถาม ถกเถียง และต่อยอด ไม่ย้ำและย่ำอยู่กับของเดิม

และ

5. การศึกษาคือ อำนาจ

อำนาจที่จะ ‘ไม่สอน’ … ครูพล-อรรถพล ประภาสโนบล คิดเช่นนั้น

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่นี่ https://thepotential.org/2018/12/26/auttapol-prapasanobol/