ทำไมเด็กๆ จึงไม่ควรสอบเข้า ป.1

ภาพประกอบ: บัว คำดี

อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง เมื่อเด็กต้องสอบเข้า ป.1

1.เด็กไม่มีจินตนาการ : แทนที่สมองจะพัฒนาจากการลงมือทำ กลับถูกปิดกั้นด้วยการฝึกให้จำแต่ความรู้ทางวิชาการ

2.ระบบแพ้คัดออกทำลาย self  : เด็กจะมุ่งมั่นแต่เรื่องแพ้ชนะ เมื่อไม่ผ่านจะเสียคุณค่าในตัวเอง หากชนะจะเห็นแก่ตัว การแข่งขันจะสำคัญไปตลอดชีวิต

3.อาจเกิดอาการทางจิต : เครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ฉี่ราด อาเจียน เพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าการติวส่งผลต่อสมองเด็กอย่างไร

4.ไม่มีความสุข : ไม่มีจินตนาการ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดทักษะทางสังคม

5.ถูกละเมิดสิทธิ : เด็กมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่สอบแต่ทำไม่ได้

6.บั่นทอนความสัมพันธ์ครอบครัว : เวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการกวดวิชามากกว่าอยู่กับพ่อแม่

7.เพิ่มความเหลื่อมล้ำ : เด็กที่มีฐานะมีแต้มต่อเพราะไปกวดวิชา มีโอกาสสอบเข้าโรงเรียนการแข่งขันสูงได้มากกว่า

ถ้าไม่สอบ แล้วจะเข้าโรงเรียนอย่างไร

1.ทดสอบตอนเด็กเล่น ไม่ใช่วัดที่สติปัญญาหรือการกาถูกผิด : พ่อแม่จะได้กลับไปฝึกและให้ความสำคัญกับพัฒนาการลูก

2.พ่อแม่จับฉลาก : ป้องกันเด็กไม่ให้ตกเป็นผู้รับผิดชอบ

3.ทดสอบพ่อแม่ : ทั้งเชิงปฏิบัติและทัศนคติ  (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน)

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่6 เหตุผลไม่ควรสอบเข้า ป.1 กับ 3 คำอธิบายไม่สอบแล้วจะให้ทำอย่างไร ‎

ที่มา :
เสวนาโต๊ะกลม ‘ทำไมเด็กอนุบาลจึงไม่ควรสอบเข้าป.1’ ในวันที่ 15 มกราคม 2562
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Auditorium) TK Park เซ็นทรัลเวิลด์