แว้นขายไข่ สั่งไลน์ได้นะครับ

จากเด็กแว้นในหมู่บ้านที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนอยู่บนอานมอเตอร์ไซค์ ขับด้วยความเร็ว เสียงดัง จนมักได้รับเสียงก่นด่าจากชาวบ้าน แต่การเริ่มทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้วิธีคิดของ ‘แบงค์-เดช-ลิด’ 3 เด็กหนุ่ม ในตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษเปลี่ยนไป

‘ไก่และไข่ทำให้ชีวิตของพวกเขากลับมาอยู่ในร่องในรอยอีกครั้ง’