ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา: ฟังเสียงลูก-ลดเสียงเรา ประสบการณ์เก่าใช้ไม่ได้กับอนาคต

พ่อแม่ในโลกสมัยใหม่มักเอาอำนาจไปลงกับสิ่งที่รักที่สุด นั่นคือ..’ลูก’
“ทำไมเราฟังลูกค้าได้ ฟังเจ้านายได้ ฟังลูกน้องได้ แต่เราไม่เคยเปิดใจฟังลูกตัวเองบ้าง”
ลูกกลายเป็นเด็กดื้อเมื่อเขาเถียง
ลูกกลายเป็นเด็กดื้อเมื่อเขาคิดต่าง
พ่อแม่ต้องหยุดเอาประสบการณ์เก่ามาออกแบบความคิดให้ลูก เพราะความรู้เดิมอาจใช้ไม่ได้กับโลกอนาคต ‘จงฟังเสียงลูก-ลดเสียงเรา’
อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ ที่นี่