9 วิธีพ่อแม่ช่วยลูกพิชิตฝัน ดันไปให้สุดทาง

‘เป้าหมาย’ เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเมื่อมีเป้าหมายแล้ว ‘ลงมือทำ’ นั่นนำไปสู่การทุ่มเทแรงกายแรงใจ พลังงาน และความคิดสร้างสรรค์ หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้น

วิลเลียม เดมอน (William Damon) ผู้อำนวยการศูนย์สแตนฟอร์ดเกี่ยวกับวัยรุ่น (Stanford Center on Adolescence) และ ผู้เขียนหนังสือ The Path to Purpose (เส้นทางไปสู่เป้าหมาย) บอกว่า

เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ช่วยกระตุ้นการใช้ชีวิตในระยะยาว แตกต่างจากความหลงใหล (passion) และ ความทะเยอทะยาน (ambition) ซึ่งโฟกัสไปที่ตัวบุคคลมากกว่า

ผลจากการศึกษาของเดมอน พบว่า มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่รู้เป้าหมายว่าตนเองเรียนไปเพื่ออะไร นอกนั้นเข้าข่าย มีแรงกระตุ้นแต่ขาดการวางแผน มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นแต่ไม่รู้จะไปทางไหนดี หรือไม่ก็หัวก้าวหน้าเกินจนไปต่อไม่ถูก

เดมอนจึงเสนอวิธีช่วยให้คนรุ่นใหม่ค้นหาเป้าหมายของตัวเองเจอ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องสวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยง ด้วย 9 วิธี

1.ให้ลูกเขียนชีวิตตัวเองโดยมีพ่อแม่สนับสนุน

2.พูดคุยถึงคุณค่าของอาชีพทำให้เด็กไม่ดูถูกงาน

3.ตั้งคำถามที่ดีและฟังอย่างตั้งใจ

4.แลกเปลี่ยนความเห็นจนเป็นนิสัย เข้าใจว่าสิ่งไหนที่ลูกให้ความสำคัญ

5.พ่อแม่ต้องอยู่ทีมเดียวกับลูกเพื่อสนับสนุนและเรียนรู้ไปด้วยกัน

6.คิดบวกและแชร์ประสบการณ์

7.ลองทำแบบทดสอบหาจุดแข็ง

8.ไว้ใจให้แสดงฝีมือ

9.สร้างความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เด็กทำสำคัญ

อ่านข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ‘ตอนนี้’ และ ‘โตขึ้น’ อยากเป็นอะไร พ่อแม่ช่วยลูกค้นหาได้ด้วย 9 วิธีนี้