4 คำถามเปลี่ยนทีมไม่เวิร์ค ให้กลายเป็นทีมเวิร์ค

การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ทักษะหนึ่งที่ต้องใช้คือ Collaborative skill

collaborative skill คือทักษะที่หมายรวมทั้งทักษะทางการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ทักษะการเข้าสังคม เช่น มารยาทในการสนทนา เคารพความคิดเห็นผู้อื่น และ ทักษะทางอารมณ์ (emotional skill) เป็นต้น

แต่เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคน ทุกความคิดเห็นจะลงรอยกันเรื่องวิธีแก้ปัญหาไปเสียหมด ทีมต้องผ่านการลองถูกผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือเผชิญภาวะชะงักงันจากปัญหาการสื่อสารไม่ชัดเจน ความขัดแย้ง หรือตัดสินใจผิดพลาดได้ตลอดเวลา

แล้วจะทำอย่างไรให้ทีม ‘เวิร์ค’

ซัคเคอรี เฮอร์แมน (Zachary Herrman) อาจารย์ประจำภาคบัณฑิตวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์แห่ง University of Pennsylvania กล่าวไว้ในบทความ A Strategy for Effective Student Collaboration ว่า

เมื่อหัวใจของการทำงานกลุ่มคือ แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยกัน ทีมต้องตอบคำถาม 4 ข้อนี้ให้ได้เสมอ

1.จุดประสงค์ของงานที่ทำอยู่คืออะไร

2.ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร

3.ที่มาที่ไปของผลลัพธ์เป็นอย่างไร

4.เมื่องานเสร็จสิ้นลง คิดว่าอะไรที่ดี และอะไรควรแก้ไข

และที่สำคัญ

“ยอมรับธรรมชาติของความยุ่งเหยิงที่มากับงานกลุ่ม และไม่เข้าไปแทรกแซงการค้นหาคำตอบร่วมกันของทีม”

เรียนรู้วิธีฝึก Collaborative skill ในห้องเรียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ COLLABORATIVE SKILL: เพราะปัญหายุคใหม่แก้ไม่ได้เพียงลำพัง สร้างห้องเรียนเป็นทีมเวิร์คเสียตั้งแต่ตอนนี้

 

teamwork ทีมเวิร์ค ทำงานเป็นทีม

 

teamwork ทีมเวิร์ค ทำงานเป็นทีม

teamwork ทีมเวิร์ค ทำงานเป็นทีม

 

 

teamwork ทีมเวิร์ค ทำงานเป็นทีม