คน BULLY ไม่ใช่ใคร พ่อแม่นั่นเอง

พฤติกรรมการแกล้งกันของเด็กเชื่อว่าเกิดจาก เด็กไม่มี self (การมองเห็นศักยภาพตัวเอง) เพราะ self ของเด็กมันถูกผูกกับการศึกษาและความเก่งในห้องเรียน

เด็กที่ชอบแกล้งคนอื่น มีทั้งที่คิดว่าตัวเองด้อยกว่าและเหนือกว่า คนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าจะเก็บความภูมิใจของตัวเองไว้ มองว่าฉันเหนือกว่าทุกคนแล้วจึงไปแกล้งคนอื่น ส่วนคนที่ด้อยกว่า เมื่อตัวเองรู้สึกไม่มีที่ยืนเลยต้องไปหาที่ยืนใหม่โดยใช้วิธีไปแกล้งคนอื่น แม้จะได้ผลในทางลบแต่มันทำให้มีตัวตน (self) ขึ้นมาทันที

ส่วนสาเหตุที่เด็กขาด self เพราะพ่อแม่ ครู หรือทุกๆ อย่างที่พยายามบอกว่า เด็กดีจะต้องเป็นเด็กเรียนเก่ง ทั้งๆ ที่คำว่า ‘ดี’ มันมีตั้งหลายอย่าง ไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้ ดีในเรื่องอื่นๆ ก็ได้ เช่น พับกระดาษเก่ง ทำความสะอาดเก่ง ประกอบหุ่นยนต์เก่ง

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่: เราไม่ควรอดทนกับการ BULLY อีกต่อไป ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์