พี่ปอสอง ห้องครูน้ำนิ่ง: เมื่อเด็กอ่านไม่ออก และครูเบื่อห้องเรียน

เมื่อวันหนึ่งครูพบว่าเด็กเกินครึ่งห้องอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ และเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังเบื่อห้องเรียน แต่วันหนึ่งอีกเช่นกัน ที่ครูพบว่าตัวเองเปลี่ยนแปลง และเด็กทั้งห้องก็เริ่มเปลี่ยนตาม เมื่อครูค้นพบเครื่องมือที่ทำให้เด็กๆ สนุกกับการอ่าน และมีความสุขในห้องเรียน

Thepotential.org ชวนไปดูห้องเรียนของเด็ก ป.2 ห้องครูน้ำนิ่ง โรงเรียนบ้านโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ครูสอนอย่างไร เด็กเรียนแบบไหน และอะไรที่เราเรียกว่าความรู้คู่ความสุข